Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi ir galvenais uzņēmuma  darbības virziens. Saviem esošajiem un topošajiem klientiem piedāvājam dažādus grāmatvedības pakalpojumus, gan pilnu grāmatvedības apkalpošanu (ko izvēlas lielākā daļa klientu), gan atsevišķas grāmatvedības operācijas. Esam elastīgi un vienmēr piemeklējam Jums individuālu risinājumu vadoties pēc Jūsu vēlmēm.

MĒS APKALPOJAM:
  • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
  • Pašnodarbinātās personas
  • Individuālos komersantus
  • Zemnieku saimniecības

GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NEPIECIEŠAMS VEIKT :

 Grāmatvedības dokumentu apstrāde un iegrāmatošana.
 Debitoru vadība – rēķinu izrakstīšana, iegrāmatošana klienta izvēlētajam sadarbības partnerim saskaņā ar klienta dotajiem norādījumiem un
      pilnvarām.
 Piegādātāju rēķinu iegrāmatošana un apmaksa klienta vārdā.
 Kreditoru un debitoru kontu atlikumu saskaņošana.
 Naudas plūsmas plānošana.
 Avansa norēķinu uzskaite.
 Pamatlīdzekļu uzskaite.
 Bankas uzskaite.
 Kases uzskaite.
 Algu aprēķins.
 Budžeta izpildes kontrole.
 Individuāli sagatavotas atskaites uzņēmuma vadībai pēc pieprasījuma.
 Pamatlīdzekļu inventarizācija un uzskaite.
 Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana.
 Gada pārskata sagatavošana.
 Sadarbība ar revidentiem.
 u.c. nestandarta pakalpojumi.

Nodokļu un grāmatvedības konsultācijas

Mūsu speciālistiem ir izveidojusies ilggadēja pieredze, strādājot ar dažādu nozaru uzņēmumiem. Šī pieredze ļauj mums būt priekšā visiem notikumiem un ieteikt labākos nodokļu risinājumus, kā arī operatīvi reaģēt uz nodokļu izmaiņām un piemērot katram klientam izdevīgākos risinājumus. Konsultācijas vienkāršos jautājumos tiek nodrošinātas nekavējoties, savukārt sarežģītākos jautājumos risinājums var aizņemt līdz pat vairākām dienām, līdz atradīsim tieši Jums piemērotāko risinājumu. Nodokļu un grāmatvedības konsultācijas mūsu esošajiem klientiem ir bez maksas.

Juridiskie pakalpojumi un konsultācijas

Saviem esošajiem un topošajiem klientiem piedāvājam kvalitatīvus juridiskos pakalpojumus un konsultācijas. Zemāk apskatāma daļa no juridiskajiem pakalpojumiem un jomām, kuras mēs aptveram.

KOMERCTIESĪBAS UN KORPORATĪVĀS TIESĪBAS:

Uzņēmumu dibināšana, reorganizācija, likvidācija.
Uzņēmumu aktuālo grozījumu veikšana – izmaiņas valdes un padomes sastāvā, izmaiņas pamatkapitālā un kapitāla daļu turētāju izmaiņas.
Darījumu slēgšana - juridiskā analīze, pārrunu vešana, dokumentu sagatavošana, līgumu sagatavošana.
Juridisko risku audits, uzņēmuma iekšējo normatīvo aktu sagatavošana un lietvedības dokumentācija.
Uzņēmuma juridiskā apkalpošana.
Mediācija - domstarpību un konfliktsituāciju risināšana starp uzņēmuma īpašniekiem, padomes un valdes locekļiem, uzņēmumiem.

DARBA TIESĪBAS:

Darba līgumi un saistošie dokumenti.
Autortiesību regulējumi darba attiecībās.
Koplīgumi.
Mediācija - darba tiesisko strīdu un konfliktsituāciju risināšana.
Uzņēmuma iekšējo normatīvo aktu un ar personāla vadību saistīto dokumentu audits un to sagatavošana.
Konsultācijas par darba drošības jautājumiem.

NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI UN BŪVNIECĪBA:

Būvniecības, nomas,  īres un uztura līgumi.
Nekustamo īpašumu pirkšana un pārdošana, dāvināšana, maiņa.

TIESVEDĪBA:

Sarunu vešana un pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās.

Uzņēmumu dibināšana

Mēs piedāvājam pilnu pakalpojumu servisu uzņēmumu dibināšanai, no dokumentu izstrādes līdz to iesniegšanai Uzņēmumu Reģistrā un pārstāvniecībai bankā - konta atvēršanai.

PIEDĀVĀJAM SEKOJOŠUS PAKALPOJUMUS:

Uzņēmumu reģistrācija / dibināšana.
Nepieciešamo izmaiņu veikšana Uzņēmumu Reģistrā.
Uzņēmuma reģistrācija PVN maksātāju reģistrā.
u.c. nestandarta pakalpojumus.

KAS IR NEPIECIEŠAMS, LAI VIENS CILVĒKS VARĒTU DIBINĀT SIA?

SIA dibinātāja pase;
SIA nosaukums, kurš nav reģistrēts UR;
Dibināšanas lēmums;
Statūti;
Paziņojums par juridisko adresi;
Pieteikums uz veidlapas Nr.4;
Izziņa no bankas par pagaidu konta atvēršanu un pamatkapitāla iemaksu;
Kvīšu vai maksājuma uzdevumu oriģināli par nomaksātām valsts nodevām un publikācijām;